Termal Kaplıcaları -> Termal Kaplıcaları en az üç bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihçilere göre şifalı sular MÖ 2000'Li yıllarda meydana gelen bir zelzele neticesinde keşfedilir. Antik çağlardan günümüze kaplıcaların bulun­duğu bölge Pythia, Pylai, Hinopolis gibi birçok farklı adla anılır. Osmanlılar döneminde buraya kaplıcalarından do­layı "hamam" ya da "dağ hamamı" denir. Arkeolojik bulgu...

DELMECE YAYLASI Yalova’nın en çok tanınan yaylaları, Kocadere ve Teşvikiye beldelerinin güneyinde yer alan Erikli ve Delmece yaylalarıdır. Delmece Yaylası Çınarcık İlçesi’ne bağlı Teşvikiye Beldesinden çıkılan ve sahilden 17 km içeride, tamamı asfalt yol olan ve çok geniş düzlük bir alanı kaplayan, eşsiz doğal güzelliklere sahiptir. Büyük alanda çam, meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarından oluşan çe...

Karaca Arboretuma Sn. Hayrettin Karaca tarafından 13,5 hektar arazi üzerinde kurulmuştur. Bugün yaklaşık 7000 civarında değişik bitki tür, alttür, varyete ve kültür formunu barındırmaktadır. Karaca Arboretum Türkiye'nin ilk özel Arboretumudur. Dikkate değer koleksiyonları Acer, Prunus, Malas, Magnolia, Quercus, Betula, Pinus, ağabeyes, Picea cinslerine ait önemli birçok tür ve kültür formunu barın...

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, tarımda modern teknikleri kullanılması, çevre üreticilere örnek olması ve onların nitelikli fidan, fide, damızlık ihtiyaçlarının karşılanması için kişisel mülki olan Yalova’nın doğusundaki ‘Millet Çiftliği’ni bu amaca uygun olarak düzenletmiştir. Çiftlik içinde, deniz kıyısında, ikameti için 1929 yılında bir çınarın yanında iki katlı mütevazi bir köşk yapılmıştır...

Atatürk Yalova’ya gelişinde ilk kez Baltacı Çiftliği’ndeki köşkte kalmıştır. Ardından Millet Çiftliği’ndeki köşk yapılmıştır. Böylece bu köşkler içerisinde yer alan Atatürk Köşkü yapılmıştır. Cumhuriyet dönemi mimarisinin ilk dönem yapılarından olan bu köşk 1929 yılında Mimar Sedat Hakkı Eldem tarafından 38 günde yapılmıştır. Bu köşk arazi eğimine uydurulmuş, dikdörtgen planlı olup, iki katlıdır. ...

    Yalova'nın TarihçesiYalova yöresinde yerleşim çok eski tarihlere kadar gider.Önceleri bataklık bir alan olan bugünkü il merkezinde yerleşim ise çok daha sonradır.İlin güneyinde Doğu-Batı istikametinde uzanan Samanlı Dağları'nın Antik Çağ'daki adı Arganthonios idi.O devrin (NTH)'lı tipik Anadolu adı olan Arganthonios, bize yöredeki yerleşimin İÖ.2 000'lere, yani Hatti-Hitit dönemine kadar gitti...

Yalova Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi'nin güneydoğu kesiminde yer almaktadır. İlin kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi İstanbul, doğusunda Kocaeli, güneyinde Bursa ve Gemlik körfezi yer almaktadır.İstanbul , Kocaeli ve Bursa illerine olan yakınlığı ile karayolu, denizyolu ve hava yolu ulaşım imkanları Yalova’ya avantajlar kazandırmaktadır.Yalova bu özellikler ile İstanbul ve İç Anad...