Anamur

Anamur’da folklor ürünleri dağ köylerinde halâ canlı olarak bulunmaktadır. Anamur’un yerleşim merkezi turizme açık olduğundan bu ürünlere pek rastlanılamamakta ancak tamamıyla da silinmemiştir. Yörede yaşayan insanların çoğu yörüktür. Türk töresi yörüklerde halâ yozlaşmadan uygulanır. Bu törede kadın daima erkeğinin yanındadır. Onun en büyük destekçisidir. Erkek davarı otlatıyorsa, kadın oğlağın peşindedir.

Bu gelenekler oyunlara da yansımıştır. Oyunlar yalnız oynandığı gibi kadınlı ve erkeli de oynanabilir. Fakat Zeybek oyunları yalnız erkeklerle oynanır. Kadın oynamaz. Oyunlar ya halka biçiminde ya da karşılıklı serbest olarak oynanır. Zeybek oyunları hariç diğer oyunlarda elde tahta kaşılar bulunur. Kaşıklar müziğin ahengine göre seslendirilir. Oyun müzikleri bir an yavaşlayan, bir an hızlanan kıvrak ezgilerdir. Bir an yavaşlayan, bir an hızlanan bu türkülerin oyunlarında, davar koyun gibi yörüğün hayatının bir parçası olan hayvanların yaşayışlarının, sarp Toros dağlarındaki hareketlerinin izleri apaçık görülür. Kaşık sesleri yamaçlardan yuvarlanan çakıl taşlarının seslerini ve yankılanmalarını andırır. Bir bakarsın sahilin sıcaklığı gönüllere vurur bu türkülerde….

Yöre oyunları, türküleri çalgı eşliğinde söylenerek oynanır. Bu oyunlar yöre halkının karakteri gibi canlı ve kıvraktır. Kışı sahilde yazı Taşeli yaylalarında geçiren Yörük insanının karakterini bu oyunlarda görmek mümkündür.

OYUN ADLARI:
ANAMUR YOLLARI
İRFANİ
GASAVET
DANIŞMAN
SARI KIZ
GÜZELLER GÜZELİ
GÖK ÇUKUR
SANDIM SANDUM
LEBLEBİCİ
KOYUN OKŞAMASI
MENGİ
GÖK GARGA ZEYBEĞİ
İNCE ÇAYIR
ÇEŞİDİM (KULLAR OLAM)
GERALİ(HAMÇÖKELEK   

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir